نکات مهم قبل از جا به جایی منزل – باربری در تهران | ۲۲۶۳۸۴۱۴ | باربری

Tag Archives: نکات مهم قبل از جا به جایی منزل

نکات مهم قبل از جا به جایی منزل به جدید

تغییر اعلان آدرس
در حالی که حمل و نقل اقلام خود را در خانه جدید خود برنامه ریزی کرده اید، باید قبل از هر گونه کار و اطلاعیه های ضروری که قبل از رفتن به خانه انجام می دهید، باقی بمانید. اگر شما در حال حاضر با والدین خود زندگی می کنید، احتمالا این مسئله بزرگ نخواهد بود. با این حال، اگر شما در محل اقامت اجاره ای زندگی می کنید، قبل از هر تاریخ متحرک، قبل از هر زمان حرکت، قبل از هر چیز، باید شرکت اراده خدمات باربری تهران تماس و مطلع سازید، در صورت لزوم، خواندن متر را بدهید. شما همچنین باید برای تامین کنندگان آب، گاز و برق برای خانه جدید خود تماس بگیرید.

بانک ها، ارائه دهندگان بیمه و سایر موسسات مالی نیز باید از آدرس جدید خود مطلع شوند. راه اندازی یک سرویس هدایت با ایمیل سلطنتی برای سه یا شش ماه مفید است، به ویژه اگر شما از محل اجاره کنید. به همین ترتیب، برخی از برچسب های چاپ شده را با نام و آدرس جدید خود تهیه کنید، که می توانید آن را پشت سر گذاشت تا برای حمل و نقل بر روی ایمیل گیر شود. نگاهی به تغییر لیست چک لیست خود برای پیدا کردن افرادی که ممکن است نیاز به تماس داشته باشید.

روز حرکت
در روز حرکت خود، اطمینان حاصل کنید که شرکت انتقال خانه شما دارای جهت های روشن در مورد چگونگی رسیدن به خانه جدید خود است. همچنین باید یک فرد در اموال در حال انتظار با کلید باشد تا تیم ترابری را فعال کند تا کامیون های خود را تخلیه کند و به کار برود. مسیر خود را پیش ببرید و سعی کنید زمان هایی را انتخاب کنید که در ساعت شلوغی نیستند و یا مدرسه را انتخاب می کنید. ما همچنین برخی نکات را برای اطمینان از اینکه روز شما به طور صاف اجرا می شود، دریافت کردیم.

فدرال و آبدار
سعی کنید مواردی را که میخواهید بلافاصله استفاده کنید، نگهداری کنید. ما برخی از نوشیدنی های بطری، فنجان، قاشق، چای و قهوه و کتری خود را پیشنهاد می دهیم. شما همچنین ممکن است بخواهید برخی از بیسکویت ها یا ساندویچ های آماده را داشته باشید. پیشنهادات و پیشنهادات خود را برای شما ارسال می کنیم. به علاوه، همه چیز در حال حرکت سخت کار است! همانطور که فهمیدید کجا همه چیز می رود، شما به طور منظم نیاز دارید.

حرکت به خانه شما باید یک تجربه لذت بخش باشد. اجازه دهید ما برخی از فشار را با استفاده از چک لیست حرکت ما با برنامه دقیق از وظایف شما باید قبل از اولین حرکت خانه خود را انجام دهید.